Dette er den offisielle hjemmesiden for Norsk Fot- og Ankelregister. Den er tiltenkt å være tilgangspunkt for registrering av de kirurgiske prosedyrer som registeret omfatter.

 

Siden vil dessuten være en felles portal til kunnskap og utveksling av erfaringer for kirurger som beskjeftiger seg med fot- og ankelkirurgi.

 

Nyheter

Prosjektet har mottatt økonimisk støtte til oppstartsmidler fra Sophies Minde Ortopedi AS - et datterselskap av Oslo Universitetssykehus HF.

Norsk Fot- & Ankelregister

Daglig leder : Overlege Fredrik Nilsen, tlf: +4745422944

E-mail : kontakt@ankelogfot.no

Adresse : Postboks 4950 Nydalen, Ortopedisk avd., 0424 OSLO

© 2014. Norwegian Foot- & Ankle Registry. All rights reserved.